SAH is een humanitaire non-gouvermentele non- profit instelling met als doel het behoud en de ontplooiing van de identiteit van de Angolezen en het land Angola.

Centraal staan de hulp aan het land Angola en de Angolezen als volk, waarbij de bijzondere aandacht uitgaat naar de minder validen, de slachtoffers van de oorlog en de kinderen die op straat leven. Hulp kan in brede zin geboden worden; in de vorm van een studiebeurs, een stage, medische hulp, sportaccommodatie, maar ook de bemiddeling tussen een mogelijke investeerder en Angola.

De Stichting SAH is opgericht door Angolezen, die zelf als vluchtelingen al jaren in Nederland wonen. De kennis en vaardigheden die we hier opgedaan hebben willen we inzetten om Angolezen in ons land van herkomst te helpen.

Als Angolezen kennen we het land en de cultuur van het land goed. We weten heel goed welke humanitaire hulp nodig is en hoe we deze het beste kunnen realiseren. Ons strategisch doel is gericht op de kinderen, omdat de kinderen de belofte voor de toekomst zijn. Wij willen bovendien bijdragen aan een menswaardig bestaan voor de oorlogsslachtoffers (invaliden als gevolg van de oorlog) die al meer dan genoeg leed in hun leven hebben geleden. De wereld lijkt deze mensen vergeten te zijn, maar in onze gedachten leven ze voort. En wij hebben uw hulp daarbij nodig.

De strategie van de stichting is gebaseerd op het gegeven dat je iemand beter een hengel kan geven om zelf te gaan vissen dan om iemand telkens een vis te geven. Wij willen de hengel aan mensen geven opdat mensen een onafhankelijk bestaan maar bovenal ook een bestaan opbouwen waarbij zij hun eigenwaarde kunnen behouden.