Biedt kansen aan Angolese straatkinderen die door de langdurige burgeroorlog een uitzichtloos bestaan als weeskinderen hebben gekregen. SAH steunt en begeleidt kinderen door onderwijs, sportfaciliteiten

Biedt hulp aan minder validen, die het slachtoffer zijn geworden van de oorlog en door landmijnen een ledemaat hebben verloren.

Levert samen met andere bestaande hulporganisaties een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het land Angola en specifiek haar inwoners, zoals het promoten van het land zelf in het kader van toerisme, buitenlandse investeringen en alle activiteiten die vallen onder de ontwikkeling van de economie van Angola.