ANGOLA HUMANITY Under Construction
Stichting Angola Humanity

Is een humanitaire non-gouvermentele non-profit instelling met als doel het behoud en de ontplooiing van de identiteit van de Angolezen en het land Angola...  >>
    1Projects   1Laatste nieuws
 
 
600-00-06
pagina under construction
ererwr4tytre terr trt trtrt 4rtuy iuiuyt t rtrytui78i 44 5667iu 7i7i75 5454 776i oiukjh trrq tyiu yuy tytt yr4t...

600-00-06
pagina under construction
kjhggvfdwe retrey ty thb y56ytret t ry tuyuiyuyty retrt rtyu uyt ttytryytu yyujyuiuyi...
  1 Onze Doelstellingen
Bieden kansen aan Angolese straatkinderen die door de langdurige burgeroorlog een uitzichtloos bestaan als weeskinderen hebben gekregen. SAH steunt en begeleidt kinderen door onderwijs, sportfaciliteiten... >>
  © 2006 AngolaHumanity - All rights reserved